achtergrond afbeelding kapper Jeroen

Prijzen

Knippen
All inclusive: wassen, knippen, drogen, styling en stylingsproducten
Dames / Heren € 53,50 (60 min.)
Knippen met kleurbehandeling
Dames / Heren all inclusive € 97,50
Kamstrepen
Dames / Heren € 38,50
Volumeaanzet met knippen
Dames / Heren all inclusive € 135,00

 

Prijzen per 1 januari 2022