achtergrond afbeelding kapper Jeroen

Prijzen

Knippen
All inclusive: wassen, knippen, drogen, styling en stylingsproducten
Dames / Heren € 52,00 (60 min.)
 
Knippen met kleurbehandeling
Dames / Heren all inclusive € 96,00
 
Kamstrepen
Dames / Heren € 37,00
 
Volumeaanzet met knippen
Dames / Heren all inclusive € 135,00

 

Prijzen per 1 januari 2022